YAP-çılar ələkdən keçirilir – REFERENDUM ÖNCƏSİ TƏLAŞ