Now Reading:
Diyanət İşləri 9 yaş məsələsini inkar etdi

CHP-li millәt vәkillәrinin rәhbәrlik etdiyi vә “dini qurumdan 9 yaşında evliliyә razılıq” formasında aparılan kampaniyaya Dini İşlәr İdarәsi sәrt formada cavab verib. Bu istiqamәtdәki xәbәrlәrin әsassız vә qәtiyyәn hәqiqәti әks etdirmәdiyini bildirәn Dini İşlәr İdarәsi açıqlamasında aşağıdakı ifadәlәr yer alıb:

“Qız uşaqlarını ana olmaq, ailә qurmaq öhdәliklәrinә sahib olmadan psixoloji vә bioloji yetkinliyә çatmadan evlәndirmәk, nigahda razılıq vә iradә azadlığını şәrt qoyan islam dini ilә uyğun gәlmәz. Necә ki, qurumumuz tarixi boyunca erkәn yaşda evliliklәrә әsla razılıq vermәyib, vermәyәcәkdir.

azadliq.info

SİZ DƏ FİKRİNİZİ YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

24saat.org@gmail.com
Çəkdiyiniz videoları bu ünvana yollamaqla bizimlə əməkdaşlıq edə bilərsiniz! Telefon - 055 239-48-36
Input your search keywords and press Enter.