24 saat xəbərlər Exit Reader Mode

Fatehləri ver bizə – ŞEİR

24saat.org saytı politoloq, jurnalist, şair Elçin Mirzəbəylinin ” Fatehləri ver bizə ” şeirini təqdim edir

Dövlət bayram keçirir – millət matəm içində,
Analar yaylığının ucuna dərd düyünlər
…Bir millət yallı gedir
                                          rəhbərə qəm içində,
qaçqın çadırlarında
                                         dərd toylar, dərd düyünlər

Körpə ovuclarından səpələnir çiçəklər –
Küçələr qan içində…
Hələ mürgü döyənlər yuxudan ayılmayıb
Şuşada, Xankəndində
                                          tapdalanmış ləçəklər…
Xocalıdan, Murovdan
                                          qan izi yuyulmayıb…
Bu nə atəşfəşandı Bakı gecələrində,
Bu nə haray, bu nə səs,
                                           bu nə “qurban bayramı”
Qırmızı gölməçələr Bakı küçələrində
Kiminin qanı batır – kiminin can bayramı!
Şəhid qızı əl açıb
                                            gözlərini gizləyir…
Bu şəhid anasıdır qapı döyən…
                                            Millətim!
Şəhid oğlu növbədə qurban payı gözləyir –
Başçısı bayram edir
                                            ağı deyən millətin.
İlahi! Kölə olduq yenə qazi yerinə,
Bu zülmün tapdağında
                                            inləyənə nə gəlib?!
Körpə dodaqlarında “ata” sözü yerinə
Sıyrılır mədhiyyələr –
                                            dinləyənə nə gəlib.
Nə qədər söz dayanıb yenə ucuz növbədə
Bu şərəfsiz taleyin qədərinə yol gedir.
Beş ildi qeyrətimiz,
                                             namusumuz növbədə
Ərəb şeyxlərinin çadırına yol gedir…
Dövlət bayram keçirir…
                                             sıra durub polislər –
Düzülüb qoşun-qoşun,
                                             düşmənlə döyüş kimi.
Pəncərəmin önündən şütüyür
                                             “Mersedes”lər –
Erməni musiqisi ucalır söyüş kimi.
Döz, yenə döz! Dözümmü axır damarlarında –
Bu dəhşətə gözünü kim dedi yum,
                                                millətim.
Bəlkə də son ümidin çıxır damarlarından
Yenə durub baxırsan
Yenə… məzlum millətim
Hanı Fateh qüdrətin, niyə gözə görünmür?!
Kim pozub yaddaşını- kölə öyrədilmisən.
Boz qurd Ergenekonda…
                                               daha bizə görünmür –
Bir ufaq quzu kimi ələ öyrədilmisən.
Nə qədər ki, susmusan –
                                               kiçiləcək torpağın,
Yenə də dar olacaq bu yurd,
                                               bu el, yer bizə.
Sıyır qəzəb qılıncın,
                                               qaldır göyə bayrağı-
Süpür generalları, fatehləri ver bizə!

az24saat.org

Reklam...