Now Reading:
İndoneziyadakı 15 metrlik canlı dünyanı şoka salıb

İndoneziyadakı 15 metrlik canlı dünyanı şoka salıb

Sahilә çıxandan bir neçә gün öncә öldüyü düşünülәn sirli dәniz canlısını kәşf edәn Asrul Tuanakota yerli mәtbuata verdiyi açıqlamada canlını ilk әvvәl qayıq zәnn etdiyini vә bu canlının daha әvvәllәr görülmәdiyini vurğulayıb. Tuanakota belә düşünәn tәk insan deyil. Belә ki, canlını araşdıranlar da hәlә tam olaraq onun nә olduğunu tapa bilmirlәr. İngiltәrәnin Teleqraf qәzetinin Dәniz vә Qaynaqlar Müdirliyinin sәlahiyyәtli nümayәndәsindәn әldә etdiyi mәlumata görә canlının deformasiya olmuş balina ola bilәcәyi ehtimalı üzәrindә dayandığı vurğulanıb. Tuanakotanın bu kәşfindәn sonra çimәrliyә turist axını başlayıb.

azadliq.info

24saat.org

Mənbə – azadliq.info

Input your search keywords and press Enter.