Tag: rəhbərə

Özbəkistan “rəhbərə məddahlığı” qadağan edir

Özbəkistan “rəhbərə məddahlığı” qadağan edir

Özbəkistan və onun qonşusu olan keçmiş sovet respublikalarında avtokrat liderlərlərə mədhiyyələr oxumağın dərin tarixi var. Amma rəsmi Daşkənd indi bu qədim ənənə ilə birdəfəlik vidalaşmaq istəyir. Əgər bu baş tutarsa, Özbəkistan bütün Mərkəzi Asiyada istisna olacaq. Hakimiyyət orqanları elan ediblər...

Input your search keywords and press Enter.