Hipnozun hansı mərhələləri var? Hipnoz üsulları hansılardır?

Müasir təbabətə alternativ olaraq hazırlanmış bir çox müalicə üsulları var. Bu üsullardan biri də hipnozdur. Bir insanı hipnoz etmək üçün o adamın istəkli və istəkli olması son dərəcə vacibdir. Bundan əlavə, hipnoz mütləq mütəxəssis həkim tərəfindən aparılmalıdır. Əks halda, bu, geri dönməz ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Hipnoz sualları ümumiyyətlə hipnozun təhlükələri haqqındadır. Mütəxəssislər bu suallara dəqiq və aydın cavab verə bilməsələr də, hipnozla bağlı məlum və sübut olunmuş ölümcül qeydlərin olmadığı bildirilir. Fərqli hipnoz üsulları insanların vəziyyətinə və ya şəxsi xüsusiyyətlərinə görə dəyişə bilər.

Hipnoz texnikası nədir?

Bir insana hipnoz tətbiq etməzdən əvvəl həmin şəxsin hipnoza həssas olub olmadığını müəyyən etmək lazımdır. Əgər insan hipnoza meyllidirsə, onun hipnoz edilməsini təmin etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir. Hipnozun əsas məqsədi insanda şüur ​​yaratmaqdır. Bunun üçün insanın diqqətini bir yerə cəmləməsi təmin edilir. Hipnoz üsulları arasında hipnoz ediləcək adama ən uyğun üsul müəyyən edildikdən sonra təklif üsulu istifadə ediləcəksə, hipnoz təklifləri ümumiyyətlə danışılaraq edilir.

Tətbiqi icra edən şəxsin dediyi sözlər, onların intonasiyası və nitqdə vurğulanması son dərəcə əhəmiyyətlidir. Məlumdur ki, birbaşa və birbaşa təkliflər ən asan üsuldur. Hərəkətlər və üz ifadələri də başqa bir təklif üsulu kimi istifadə edilə bilər. Təkliflər birbaşa imperativ əhval-ruhiyyə ilə qurulan cümlələr vasitəsilə edilə bilər. Dolayı təkliflərə daha gizli yanaşma var. Bu üsulda praktikant xəstənin istirahət edəcəyini bildiyi bir mühitdə təsəvvür etməsinə nail olmağı hədəfləyir.

Hipnoz ediləcək şəxsin müqavimətini üzə çıxarmaq üçün edilən təkliflər aşağıdakı üsullarla tətbiq oluna bilər:

 • Əmr verməklə xəstənin “Niyə?” sualını verib-verməməyi müəyyən edir. Əgər ona deyilənləri yerinə yetirmək əvəzinə sorğu-sual edirsə, hipnoz edilə bilməz.
 • Üç sözlü hipnoz adlı üsuldan istifadə edilir.
 • Rəqəmlər və ya hərflər müvəqqəti olaraq unudulur. Bu şəkildə, insanın dərin bir diqqəti yaşaması hədəflənir.
 • Anekdotlar və ya metaforalardan istifadə olunur.
 • Hipnozu həyata keçirəcək mütəxəssisə məxsus təklif üsulundan istifadə edilir.

Hipnozla müalicə necədir?

Müalicə üçün tətbiq olunan hipnozun müəyyən mərhələləri var. İnsana və ya mövcud vəziyyətinə görə dəyişən hipnoz mərhələlərini aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar:

 • Hipnoz üçün hazırlıq
 • hipnoz induksiyası
 • hipnozun dərinləşməsi
 • Terapevtik tətbiq hissəsi
 • Özünə inamın gücləndirilməsi
 • Hipnoz müalicəsindən sonra veriləcək təkliflər
 • Öz-özünə hipnozun öyrədilməsi
 • Hipnozu, əsasən geri sayımla bitir

Necə hipnoz edilir?

Hər problemin mənbəyində bir travma olduğu fikrindən irəli gələn hipnoz üsulu, bu şəkildə təkliflər verərək, insanı şüuraltında olan mənfi düşüncələrdən təmizləməyi hədəfləyir. Təklif və hipnotik öyrənmə üsullarına tətbiq edilən hipnoz müalicəsi aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirilir:

 • Əvvəlcə xəstə hipnoz üçün hazırlanır. Bu, tələsməməli olan bir addımdır.
 • İkinci mərhələ hipnotik induksiya mərhələsi adlanır. Saymaq, əlləri və ya qolları hərəkət etdirmək və ya gözləri fiksasiya etmək kimi üsullardan istifadə edilir.
 • Dərinləşmiş hipnoz mərhələsində xəstənin tam rahatlaşması təmin edilməlidir.
 • Müalicənin başladığı mərhələ olan dördüncü mərhələdə problemin mənbəyinə yaxınlaşılır.
 • Xəstədə problemlərin öhdəsindən gələ biləcəyinə inamı işə salınır.
 • Hipnoz seansı bitmək üzrə olanda xəstənin davranışı formalaşır.
 • Bundan sonra hipnozdan çıxan pasiyentə öz-özünə təklif haqqında məlumat verilir ki, bunu özünü hipnoz da adlandırmaq olar.
 • Ümumiyyətlə istifadə edildiyi üçün xəstənin hipnozu geriyə saymaqla tamamlanır.

Tərcümə“24 SAAT”

Back to top button