Homeopatiya nədir və necə edilir? Homeopatiyanın əsas prinsipləri hansılardır, hansı sahələrdə istifadə olunur?

Tibbdə istifadə edilən üsullar tətbiq olunma üsuluna görə dəyişir. Müasir tibb üsulları xəstəxanalarda tibbi təhsil almış həkimlərin tətbiq etdiyi üsullardır. Şiroterapi təcrübələri, hipnoz və osteopatiya kimi üsullara tamamlayıcı tibb deyilir. Homeopatiya, akupunktur və akupunktur kimi təcrübələr də alternativ tibb kimi tanınır. Bu üsullar yüz illərin bilikləri ilə formalaşan təbii müalicə üsullarıdır. Homeopatiya 1796-cı ildən tətbiq edilən bir müalicə üsuludur.

Homeopatiya psevdo-elmi alternativ tibb üsulu kimi tanınır. Bu üsul ilk dəfə 1796-cı ildə Samuel Hahnemann tərəfindən tətbiq edilmişdir. Çox maraqlı bir müalicə üsulu olan homeopatiya bir çox insanı maraqlandırır. “Homeopatiya nə deməkdir?” Suala belə cavab verə bilərik: Ən sadə tərifi ilə sağlam bir fərddə xəstəliyin əlamətlərini ortaya çıxara bilən maddələrin aşağı dozada verilərək müalicə olunacağına inanılan bir müalicə üsuludur. Bu prosedur mütəxəssis həkimə müraciət etmədən tətbiq edilməməlidir. Həm də homeopatiya sahəsində mütəxəssislər tərəfindən aparılmalıdır.

Homeopatiya yunanca homoios (oxşar) və pathos (xəstəlik) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlir. Bu anlayış və üsula görə sağlam insana bir maddə verildikdə, o adamda xəstəliyə bənzər əlamətlər varsa, o xəstəliyə sahib olanlar da bu təsiredici maddələrlə müalicə oluna bilər. Homeopatiyanın əsas prinsiplərindən olan “like ilə müalicə” bu üsulu izah edir. Homeopatik vasitələrin, yəni dərmanların ənənəvi müalicə üsulları ilə birlikdə aparıldığı klinik tədqiqatlar aparılmışdır. Bu araşdırmalardan sonra müalicənin xəstəliyin əlamətlərini azaltdığı və sağalmanın irəlilədiyi müşahidə edilmişdir. Bəzi laboratoriya araşdırmalarında, homeopatiyanın xərçəngin müalicəsində faydalı ola biləcəyi görüldü. Bununla belə, bu faydaları görmək üçün daha geniş klinik tədqiqatlara ehtiyac var. Bütün xüsusiyyətləri nəzərə alındıqda, homeopatiya müalicəsinin ucuzluğu və aşağı risk faktoru ilə üstünlük təmin etdiyi görülür.

Homeopatiya müalicəsi nədir?

Homeopatiya müalicəsini ən sadə təriflə belə izah etmək olar: Homeopatiya müalicəsində xəstəliklərə bənzər simptomlar yaradan homeopatik vasitələr orqanizmin özünü sağaltma gücünü aktivləşdirir. Bu müalicədə təbiətdə olan maddələrdən istifadə edilir. Orqanizmin müalicəvi gücü xəstəliyin əlamətlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Homeopatik müalicənin banisi Hahnemanna görə, xəstəlik insanlarda olan simptomların cəmidir. Xəstəliyin simptomları həyat gücünün balanssızlığının təzahürüdür. Bu müalicə ilə həyat gücünü tarazlaşdırmaq, xəstəliyin əlamətlərini aradan qaldırmaq və xəstəliyi tam sağaltmaq hədəflənir. Homeopatiyanın müalicəsinin əsas prinsipləri var. Homeopatiyanın əsas prinsiplərini aşağıdakı kimi sadalamaq olar:

 • Oxşarlıq nəzəriyyəsi
 • “Xəstəlik yoxdur, xəstə insanlar var”
 • Xəstəyə veriləcək doza mümkün olan minimum dozadır.
 • Sağalma prosesində xəstəliyin əlamətləri tərs ardıcıllıqla bir-bir yox olur.

Homeopatiya necə aparılır?

Xəstələr homeopatiyanın nə etdiyini və necə tətbiq edildiyini maraqlandırırlar. Həm metodu, həm də məntiqi adi müasir tibbdən xeyli fərqlənir. Homeopatiya müalicəsi ənənəvi müalicə və müasir tibb üsullarından tamamilə fərqlidir. Samuel Hahnemann tərəfindən tətbiq edilməyə başlanan üsulda dərmanlar ardıcıl olaraq dəfələrlə izləniləraq hazırlanır. Seyreltildikdən sonra dərman adətən aktiv maddənin bir molekulunu belə ehtiva etmir. Məsələn, 6c miqyasında bir vahid aktiv maddəyə 10/6 vahid su əlavə edilir. Beləliklə, dərmanda bir molekulun qalma şansı milyonda birə endirilir. Seyreltmə nəticəsində homeopatik dərmanların farmakoloji təsiri yoxdur.

Homeopatik nədir?

Homeopatiyanın müalicəsində çox istifadə olunan terminlərdən biri də homeopatik anlayışdır. İnsan sağlamlığını qoruyan, dəstəkləyən və ya müalicəvi təsir göstərən dərmanlar homeopatik adlanır. Homeopatik dərmanlar müalicə zamanı istifadə olunan məhsullardır. Bu dərmanlar və onların komponentləri hər xəstəliyin müalicəsində fərqli olsa da, bitkilər, heyvanlar, minerallar və təsirlənmiş toxumalar kimi təbii mənbələrdən əldə edilərək hazırlanır. Bu dərmanlara sübut deyilir. Bu gün üç mindən çox homeopatik vasitə var. Hahnemann dövründə bu rəqəm 130 idi. Dərmanlar hazırlanarkən qarışıq kimi deyil, tək əsas tərkib hissəsi kimi xüsusi proseslərə məruz qalırlar. Dərmanların dəyişdirilməsi prosesi potensiasiya adlanır. Bu üsulla zəhərli və zərərli maddələr zərərsizləşir və təhlükə olmadan düzgün dozada müalicədə istifadə edilir.

Homeopatiya hansı sahələrdə istifadə olunur?

Homeopatiya müalicəsi kəskin və xroniki xəstəliklərin müalicəsində tətbiq oluna bilən bir üsuldur. Müalicənin geniş yayılması ilə tətbiq sahəsi və xəstəliklərin sayı da artmışdır. Bu müalicənin geniş yayılmasının və üstünlük verilməsinin səbəblərindən biri də onun demək olar ki, heç bir yan təsirinin olmamasıdır. Hamiləlik dövrləri daxil olmaqla, yeni doğulmuş körpələrdən qocalığa qədər hər insana tətbiq oluna bilməsi homeopatiyanın geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Müalicənin düzgün forması ilə xəstənin eyni anda bir neçə dərmandan istifadə etməklə və bunun əks təsirlərini yaşamadan, maddi və mənəvi yük altında qalmadan sağalma ehtimalı var. Tez-tez istifadə olunan sahələri aşağıdakı kimi sıralamaq olar:

 • diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozğunluğu
 • əsəbi bağırsaq sindromu
  • xroniki astma xəstəliyi
 • Kimyaterapiya səbəbiylə stomatit, ağızda yara meydana gəlməsi
 • Tənəffüs xəstəlikləri
 • Hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrlərdə tez-tez rast gəlinən sidik qaçırma

Homeopatiyanın bütün yaş qruplarına tətbiq oluna bilməsi onun istifadə sahəsini genişləndirməyə kömək etmişdir. Homeopatiya müalicəsi hamiləlik dövründə mama və tibb bacıları tərəfindən tez-tez görülən qarın və bel ağrıları, karpal tunel sindromu, qəbizlik, ishal, hamiləliyə xas hipertoniya və bir çox digər hamiləlik pozğunluqlarında da tətbiq edilir. Eyni zamanda, hamiləlik dövründə ağrıları, əmizdirmə problemlərini, sidik problemlərini və depressiyanı azaltmaq üçün tətbiq olunan müalicələr var.

Homeopatiya müalicəsi körpələrə də tətbiq edilən bir müalicədir. Körpələrdə kolik ağrısı, yuxu problemləri, yeni doğulmuş sarılıq və dəri qıcıqlanması kimi xəstəliklərdə homeopatik müalicə tətbiq oluna bilər. Bu müalicə böyüklərdə də bir çox xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün istifadə edilə bilər. Panik atak, depressiya, həddindən artıq stress, narahatlıq və emosional yemək pozğunluğu kimi psixoloji pozğunluqlar homeopatiya ilə müalicə edilə bilər.

Tərcümə“24 SAAT”

Back to top button