Texnologiya

Elmə məlum olmayan yeni növ canlı orqnizmlər okean dərinliklərində tonlarla karbon qazı udurlar

    Tədqiqatçılar okeanların dərinliklərində yeni növ canlı orqanizmlər aşkar ediblər və həmin orqanizmlər tonlarla həcmdə karbon qazının udulması ilə məşğul olurlar. Okeanların dərinliklərində olan canlı orqanizmlər karbonu bioloji şəkildə udanlar hesab edilirlər. Onlar Yer kürəsinin atmosferindən CO2-nin udulmasında iştirak edirlər. Lakin aparılmş yeni tədqiqat onu göstərib ki, okeanların dərinliklərində məlum olmayan yeni növ canlı orqanizmlər var və onlar əsasən Yer kürəsinin qütblərinə yaxın ərazilərdə karbon qazının udulmasında iştirak edirlər. Elmə məlum olmayan canlı orqanizmlər hələ ki, bioloji okean karbon dövrünün bir hissəsidirlər. Bu, planetar miqyasda olan çox vacib bir prosesdir.

    Bu proses zamanı Yer kürəsinin atmosferində olan karbon qazı okeanın dərinliklərinə düşür və milyonlarla il ərzində orda qalır. Plankton və digər orqanizmlər okeanların üst laylarındakı CO2-nin udulması ilə məşğul olurlar. Daha sonra onlar udulmuş CO2-ni öz bədənlərindəki toxumalarda okeanların dərinliklərinə daşıyırlar. Lakin alimlər aşkar ediblər ki, okeanların dərinliklərində elmə məlum olmayan yeni növ canlı orqanizmlər var və onlar Yer kürəsinin atmosferindən gələn karbon qazını udurlar. Alimlər bütün dünyadakı okeanların dərinliklərindən götürülmüş çöküntü nümunələrini və onların tərkiblərindəki DNT-ni analiz ediblər.

    Beləliklə onlar aşkar ediblər ki, DNT-də mövcud olan həyat növünün 2/3 hissəsini elmə məlum olmayan orqanizmlər təşkil edirlər. Aparılmış tədqiqat çərçivəsində alimlər okeanların dərinliklərindən götürülmüş çöküntülərdə müxtəlif cür plankton aşkar ediblər. Aşkar edilmiş plankton isə karbon qazının yığılmasında iştirak edir. Bu proses planetin qütb regionlarında daha intensiv şəkildə baş verir. Alimlərin hesablamalarına əsasən dünya okeanı insanların fəaliyyətləri nəticəsində ifraz edilən CO2-nin 40%-ni udur. Aparılmş yeni tədqiqat isə onu göstərir ki, karbon qazının udulması prosesində dünya okeanı ekosisteminin rolu böyükdür.

Gözdən qaçırmayın:  Lenovo şirkəti Lenovo Legion Y90 adlı yeni gamer smartfonunu təqdim edib - QİYMƏTİ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button