‘İstanbul birjası’ istintaqı çərçivəsində 50-dən çox saxlanan var