Məhkəmə 20 ailənin mülkiyyət hüququnu əlindən alıb